Nordre Sunnmøre Airsoft er en frivillig organisasjon registrert i Frivillighetsregisteret. Vi skal fremme sporten Airsoft på best mulig måte, opplyse og informere om normer og regler som følger sporten, samt rekruttere medlemmer til sporten.

NSA ble stiftet på nyåret 2023 og er en ganske ung organisasjon, som allerede har startet å få en aktiv medlemsbase. Vi prøver å arrangere varierte spill så ofte som annenhver søndag i høysesong, og ellers når sunnmørsværet tillater spill.

…Vi har ikke noen fast bane, enda….

Vi samarbeider tett opp imot lokalt næringsliv, der vi bruker uteområder og fabrikklokaler som baner. Vi har hatt spill på nedlagte betong-element fabrikker, steinbrudd, avfallssorterings anlegg som eksempler. Har du et forslag til spillområde, ta kontakt, så kan det hende vi får det til.